Omakotitalon rakentaminen

Oman kodin rakentaminen on elämän suurimpia taloudellisia hankintoja. Oma uusi koti kannattaa suunnitella ja rakentaa harkiten ja huolella, sillä talon elinkaari on todella pitkä. Nykyisellä kehittyneellä rakennustekniikalla ja ensiluokkaisilla materiaaleilla toteutettu moderni talo kestää elämää ja elämistä jopa satoja vuosia vain pienellä huollolla.

 

Seuraavassa on lista talonrakentamisen eri vaiheista – aina ajatuksesta muuttovalmiin uuden kodin valmistumiseen saakka.

Tontin hankinta

Omakotitalon tontin hankinta tulee tehdä huolella, sillä se vaikuttaa monella tapaa rakentamiseen, rakennuskustannuksiin sekä talon koko elinkaaren, mm. lämmityskustannuksiin.

 

Valmiit, kaavoitetut tontit, joita löytyy jo ihan Googlaamalla ”rakennuspaikkakunta vapaat tontit” ovat helppo ja selkeä valinta, koska näihin on jo pääsääntöisesti rakennuskaava hyväksytty ja kunnallistekniikka (vesi, sähkö ja viemäröinti) on tuotu valmiiksi tontin rajalle. Haja-asutusalueella sijaitsevat tontit vaativat enemmän selvitystä: saako tontille rakentaa, tarkempi maaperätutkimus sekä liitännät (sähkö, vesi ja viemäriverkko) jne.

 

Vapaita tontteja löytyy myös Etuovi- ja Oikotie-sivustoilta.

Rakennuslupa

Omakotitalon rakentamiseen tarvitaan aina hyväksytty rakennuslupa. Ilman hyväksyttyä rakennuslupaa ei rakentamista saa aloittaa.

 

Yleensä pienemmillä paikkakunnilla, jossa on pienemmät käsittelymäärät, luvan saa nopeasti. Isoissa kaupungeissa, joissa on paljon rakentamista, saattaa rakennusluvan käsittely kestää pidempään.

 

Rakennusluvan hakemiseen tarvitaan asemakaavatiedot, tontin tiedot (tontti- tai pohjakartta), rakennettavan talon ja mahdollisten ulkorakennusten koko ja pohjakuva.

 

Rakennusluvasta peritään rakennuslupamaksu, joka vaihtelee paikkakunnittain. Esimerkiksi Kouvolassa tämä on 490 € + 6 € / m2.

Tie tontille

Rakennustöiden alussa tontille rakennetaan riittävän vahvapohjainen tie, jotta se kestää raskaiden työkoneiden (kaivinkone, sorarekka jne.) perille pääsemisen.

 

Tien rakentamiseen sopii hyvin kalliomurske, jota yleensä käytetään kaikissa maanrakennustöissä sen hyvän kantavuuden vuoksi.

Maanrakennus

Maanrakennuksessa valmistellaan talon maavarainen pohja talon perustuksia varten.

 

Maarakennus sisältää raivaamista, kaivamista, louhimista, mahdollisesti räjäytystöitä (kallioinen tontti), mahdollisesti paalutusta (savimaatontti), täyttämistä (hiekkaa ja soraa), tiivistämistä ja tasoittamista. Lisäksi maanrakennuksesta syntyy melko paljon maajätettä, joka tulee toimittaa asianmukaisesti pois. Räjäytys ja paalutustyöt lisäävät maanrakennuksesta aiheutuvia kustannuksia.

 

Talon paikka tontilla kannattaa suunnitella huolella, sillä se voi vaikuttaa merkittävästi kustannuksiin. Yleensä maanrakennustöiden yhteydessä vedetään kunnallistekniikka (vesi ja viemäröinti) sekä sähköt rakennukseen, kun kaivinkone on kuitenkin tällöin käytössä.

Talon perustukset

Perustukset kantavat taloa ja estävät routaa sekä varmistavat sen, että maaperän liikkeet talon alla eivät aiheuta ongelmia. Tontin maaperällä on siis suuri vaikutus siihen, millaiset perustukset talolle pitää tehdä ja millaisia kustannuksia siitä syntyy.

 

Valuperustuksella kerralla valmista

Valuperustukset (betoniperustus, valusokkeli) on ylivoimaisesti suosituin omakotitalorakennuksen perustusratkaisu. Valuperustuksessa rakennetaan rakennuksen pohjan muotti puusta, asennetaan lujiteraudoitus, johon sitten valetaan paikalle valuna valmis ja yhtenäinen betonirakenne.

Jos tontti on kovalla ja kantavalla tasamaalla on valuperustus tällöin edullisin tapa toteuttaa talon perustukset.

 

Edullinen sokkeliperustus kevytsoraharkoista

Kevytsoraharkoista (Leca-harkko) muurattava yksinkertainen harkkoperustus on omakotirakentajalle edullinen ratkaisu varsinkin, jos itseltä löytyy vähänkään aikaa ja rakennustaitoa. Harkoilla on helppo ja nopea toteuttaa monimutkaisiakin sokkeliratkaisuja. Harkkoperustus kuitenkin vaatii aina anturavalun.

 

*Antura on talon perustussokkelin alle valettava rakennuksen alin osa, joka jakaa rakennuksen painon maapohjaa vasten.

 

*Sokkeli on rakennuksen peruksen osa, joka välittää rakennuksen kantavien seinien paineen ja kuorman edelleen perustuksiin. Sokkeli on anturan päällä.

Talon pystytys

Kun maanrakennus ja perustustyöt ovat valmiina voidaan itse talon rakentaminen aloittaa.

 

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään seinäelementtien pystytys nosturin avulla. Tämä vaihe kestää vain muutaman päivän.

 

Putki- ja sähkötöitä tehdään työn edetessä jatkuvasti, koska sähköjohdot ja putkistot ulottuvat kaikkiin rakenteisiin. Tämä vaihe kestää sisi koko rakentamisen ajan.

 

Lattian valu, joka voidaan tehdä heti, kun seinäelementit on saatu pystytettyä. Lattiavalu mahdollistaa hyvin tasaisen lattian ja lattialämmityksen. Valu kestää kuivumisineen noin 4-6 päivää.

 

Väliseinien rakentaminen. Tässä kohtaa viimeistellään sähkötyöt. Sähkörasiat ja katkaisijat vedetään oikeille paikoilleen.

 

Näiden vaiheiden jälkeen alkavat talon viimeistelytyöt. Viimeistelytyöt pitävät sisällään mm. lattiatyöt, kaakeloinnit, tapetoinnit, maalaukset jne. Viimeistelyn materiaalivalinnat saattavat nostaa taloon budjetoitua hintaa merkittävästi.

Katon rakentaminen

Kattotyypin valinta vaikuttaa koko talon yleisilmeiseen, huonetilojen korkeuteen ja mahdollisen sisäkaton kaltevuuteen. Omakotitalojen yleisimpiä kattotyyppejä ovat harjakatto, aumakatto ja pulpettikatto. Tasakattoa pidetään nykyään ns. riskirakenteena. Katon kaltevuus vaikuttaa olennaisesti siihen soveltuvien kattomateriaalien valintaa.

 

Kattomateriaalit

Peltikatto on suosituin kattomateriaali. Se on hankintahinnaltaan edullinen ja se on myös nopea asentaa. Haittapuolina on äänekkyys tuulella ja sateella. Lumenestosta on myös huolehdittava: katolta ryminällä alas valuva lumi on turvallisuusriski.

 

Tiilikatto on nostanut viime aikoina suosiotaan. Tiilikatto on ekologinen, hiljainen ja se pitää lumet talvella katolla paremmin kuin pelti. Haittapuolena on tiilien raskas paino sekä se, että tiilikatto vaatii suhteellisen paljon huoltoa ja se roskaantuu helposti.

 

Huopa on kestävä ja hiljainen kattomateriaali, joka kestää hyvin eri lämpötiloja. Se soveltuu erityisen hyvin, jos talossa on loiva katto. Haittapuolena on suurempi huoltotarve – ja se myös roskaantuu helposti.

Lämmitysratkaisut

Lämmitysratkaisun valintaan voi vaikuttaa esimerkiksi järjestelmältä toivottu käyttövarmuus, odotettavissa olevat käyttö- ja huoltokustannukset sekä esimerkiksi ekologiset tekijät kuten sen tuottama hiilijalanjälki.

 

Lämmitysratkaisuja on toki olemassa paljon, mutta käytännössä ne ovat vesikiertoinen lattialämmitys ja suora sähkölämmitys.

 

Vesikiertoisessa lattialämmityksessä voidaan käyttää useita eri lämmitys- ja energiamuotoja kuten maalämpö, kaukolämpö, aurinkoenergia ja puu. Tekemällä ratkaisut oikein näitä voi tarvittaessa vaihdella.

 

Suora sähkölämmitys voidaan toteuttaa lattiaan asennettavilla vastuksilla tai lämpöpattereilla. Suora sähkölämmitys on helppo, edullinen ja nopea asentaa. Sen huoltokustannukset ovat pienet, mutta käyttökustannukset ovat korkeammat kuin vesikiertoisessa lattialämmityksessä.

 

Lämmitysratkaisun tueksi voi hankkia ilmalämpöpumpun, jota voidaan helteillä käyttää myös sisäilman viilennykseen.

Talon huolto

Omakotitalon perushuoltoon kuuluu useita erityyppisiä ja -laajuisia toimenpiteitä, joista monet ovat vuodenaikaan sidottuja.

 

Talon huoltotoimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi:

  • räystäskourujen puhdistus
  • rännikaivojen puhdistus
  • ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihto
  • suodattimien vaihto
    katon puhdistus (tiili- ja huopakatot)
  • tulisijojen nuohous
  • salaojakaivojen tarkistus ja mahdollinen salaojien huuhtelu