ATT BYGGA I TIMMER I FINLAND

ATT BYGGA I TIMMER I FINLAND

Att bygga i timmer har en lång historia i Finland. Den så kallade knuttimringstekniken uppkom för flera tusen år sedan. Byggnader liknande kåtor blev med tiden mer lika dagens hus då väggarna började byggas genom att lägga timmerstockar ovanpå varandra. Timmerbyggnader med markgolv kunde vara flera meter långa. Bjälkarna höll taket, som var tillverkat i näver och torv, på plats.

De allra första timmerhusen var asketiska och mörka byggnader. På 1500-talet började man bygga skorstenar och fönster vilket gjorde boendet mer bekvämt. På 1600-talet blev planlösningarna bättre och utöver allrummet byggdes även andra utrymmen till. Modellerna på de förtida husen var alla likadana: alla rum och utrymmen för djur byggdes runt eldstaden som låg i mitten av huset.

I och med industrialiseringen uppkom ett helt nytt sätt att bygga i timmer. Medelklassen byggde till och med lyxiga bostäder som avvek helt från de traditionella timmerhusen med eldstaden i mitten.

 

Under kriget var timmer det enda materialet som användes i husbyggen men i början av 1900-talet började även träplankor att användas. Som isolering användes sågspån och ull. Hus byggda i timmer – speciellt hus byggda under efterkrigstiden – var fortfarande populära trots att det blev allt vanligare att bygga hus i träplank.

Hyvlat timmer var den första helt industriellt tillverkade timmerprodukten. Trots detta behövdes fortfarande det traditionella hantverket. Tekniken med hyvlat timmer utvecklades i snabb takt: redan på 1960-talet började produkterna påminna till stor del de produkter vi finner på marknaden idag. I början av 1960-talet började Finland exportera timmer.

Idag finns det många olika slags timmerprodukter att välja mellan. I bostadshus väljer man allt som oftast hyvlat kantigt timmer samtidigt som man i semesterbostäder ofta väljer rundtimmer. Både traditionsenlig knuttimring och moderna jirknutar är populära. Lamelltimmer och sättningsfritt timmer ger dig variationsmöjligheter.

Timmerbygge är populärt i Finland. Ett timmerhus är vackert och ekologiskt. Ur hälsosynpunkt är timmer ett bra val, utöver alla andra fördelar som timmer erbjuder.